Manage4U_network
“Manage4U is not a single star. It has a large network of contacts in industry around the world.”

Manage4U verleent expertise in verschillende talen, gebaseerd op jarenlange ervaring en lidmaatschap van organisaties die industrie-standaarden en richtlijnen ontwikkelen. De ervaring die Manage4U heeft opgebouwd ligt op het gebied van industriële automatisering en informatietechnologie, twee gebieden die onder impuls van initiatieven als Industrie 4.0, het industriële internet van dingen (IIOT) en Smart Manufacturing nu snel in elkaar overvloeien dankzij de beschikbaarheid van rekenkracht en goedkope massale dataopslag.

Binnen deze markt, heeft Manage4U ervaring in pre-sales, sales, customer support, marketing en business development.
Managementdiensten
PRESALES
Bouwen van een prototype van een toepassing met uw product, demonstreren van dit prototype in verschillende talen, verder uitwerken van het prototype aan de hand van terugkoppeling van (potentiële) klanten.
SALES
Opzetten van verkoop in de Benelux, opzetten van verkoopkanalen in de wereld, afsluiten van distributie- en marketingovereenkomsten met grote bedrijven.
CUSTOMER SUPPORT
Opzetten van een dienst die na-verkoop ondersteuning biedt aan klanten en/of marketing-partners.
MARKETING
Het onderzoeken van een potentiële markt, het positioneren van een product in een markt, het (helpen) definiëren van een product- of merknaam, het (helpen) bepalen van de juiste prijs voor een product, …
BUSINESS DEVELOPMENT
Het ontwikkelen van de markt, zowel nationaal als internationaal voor uw product.
Wat wordt er bedoeld met managementdiensten?

Een managementdienst is het vervullen van een functie in uw onderneming op managementniveau.
Zo hoeft u of uw bedrijf geen persoon daadwerkelijk aan te werven en in dienst te nemen.

Waarom wilt u bepaalde managementdiensten outsourcen?

Het kan zijn dat uw bedrijf het budget niet heeft om een fulltime functie te rechtvaardigen.
Het kan zijn dat uw bedrijf slechts tijdelijk nood heeft aan een bepaalde functie, bijvoorbeeld bij langdurige werkonbekwaamheid van een manager.
Het kan zijn dat uw bedrijf niet de juiste persoon op de arbeidsmarkt vindt om de functie in te vullen.
Of het kan zijn omdat uw bedrijf de risico’s wil beperken en eerst groeien alvorens de functie te creëren.
Het kan zijn dat u of uw bedrijf een langlopende verbintenis wil om alle werkprocessen te implementeren.
Het kan ook zijn dat u of uw organisatie voor een bepaalde tijd exclusief wil gebruik maken de hulpkracht.
Over
Manage4U werd opgericht in 2001 met als doel management, consulting en training services te leveren; intellectuele eigendom te het ontwikkelen, beheren en exploiteren en om kennis te dissemineren.

Oprichter van Manage4U is Lieven Dubois. Lieven studeerde industrieel ingenieur elektronica en software engineering in België.

Als goede Belg spreekt hij verschillende talen:
Nederlands, Frans, Engels, Duits en Italiaans.

Referenties:
op aanvraag.
Contact
De beste manier om contact op te nemen Manage4U is om een e-mail te sturen naar info @ manage4u.nl

Manage4U is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder 28090672.

Correspondentieadres:
Manage4U BV
p.a. Hartmanstraat 26
2313 NB Leiden
Nederland

Leveringen kunnen alleen worden gemaakt op het adres vermeld in het bestelformulier.